MySQL:テーブル単位のダンプ&リストアのメモ

※ポイント –default-character-set=binary 文字化け対策

テーブル指定ダンプ
mysqldump -u testuser testdb -p --default-character-set=binary --tables testtable > [出力先ファイル名].sql
データベースを指定して、上記のテーブルデータのリストア
mysql -u testuser testdb -p --default-character-set=binary < [出力先ファイル名].sql
指定テーブル以外をダンプする場合
mysqldump -u testuser -p testdb --default-character-set=binary --ignore-table=testdb.testtable1 --ignore-table=testdb.testtable2 > [出力先ファイル名].sql